Beste leden,

Op de site onder programma, is de mogelijkheid om je aan te melden, in te schrijven. We hebben voor deze optie gekozen, zodat we weten hoeveel mensen deelnemen en dat er een stimulans van uit gaat. Het is altijd leuk om te zien wie er allemaal van de club meegaan...  Kortom, doe je mee aan een tocht die op de site staat, meld je dan even aan, wel zo leuk!!

Er is ook wat kritiek op het inschrijven gekomen dat het omslachtig is enzovoort, we zullen kijken of het eenvoudiger kan!!