Welkom bij TC de FietsFriezen, een fietsclub letterlijk en figuurlijk in beweging!

Letterlijk in beweging: twee keer in de week fietsen we samen mooie routes, organiseren we deelnames aan mooie evenementen en plannen we uitdagende tochten in het buitenland.

Figuurlijk in beweging: sinds de ledenvergadering van 6 Juli 2022 heeft de vereniging een nieuw bestuur gekozen. Dit nieuwe bestuur heeft er zin in wil zich inzetten om de FietsFriezen een brede club voor wielerliefhebbers op verschillende niveaus te laten zijn. Dit onder het motto “Samen Veilig Beter Worden”.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

  • Hans de Vries (Voorzitter)
  • Kris Jansen (Secretaris)
  • Bert Zwiers (Penningmeester)
  • Leon Halbersma (Algemeen bestuurslid)
  • Harry Pieterse (Algemeen bestuurslid)

De vereniging telt 60 leden. Sinds drie jaar groeit het ledental weer gestaag, mede doordat er steeds vaker ritten worden gepland door enthousiaste leden. De ambitie is 100 leden in 2025.

Wil je kennismaken met de FietsFriezen en een keer meefietsen? Dat mag altijd! Meld je aan via de contactgegevens en fiets mee op Dinsdagavond of Zondagmorgen. En als het bevalt, dan zien we je graag als nieuw lid bij ons aansluiten.